برای خرید چراغ هشداردهنده خورشیدی کلیک کنید →.

وبلاگ

تحليل چشم انداز توسعه تکنولوژي هاي انرژي خورشيدي در ايران به روش تلفيقي از SWOT و DEMATEL

وبلاگ

کشور ايران، دومين کشور داراي منابع گوناگون انرژي در خاورميانه است. اين کشور، علاوه بر منابع فراوان انرژي مانند نفت و گاز طبيعي، داراي منابع بزرگ انرژي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي، بادي، زمين گرمايي و آبي است. با اين وجود، روند توسعه تکنولوژي هاي انرژي تجديدپذير به ويژه انرژي خورشيدي در ايران با روند جهاني قابل مقايسه نيست. در اين پژوهش، به تحليل و شناخت عوامل موثر بر توسعه تکنولوژي هاي انرژي خورشيدي در ايران به کمک روش هاي SWOT و ديمتل پرداخته شده است. بدين منظور، از طريق نمونه گيري هدفمند، افراد خبره شامل کارشناسان حوزه تکنولوژي هاي انرژي خورشيدي انتخاب شدند و نظر آنها از طريق مصاحبه باز و سپس پرسشنامه روش ديمتل جمع آوري شد. پس از جمع آوري نظر خبرگان، ابتدا به تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات تکنولوژي هاي انرژي خورشيدي پرداخته و سپس با بکارگيري تکنيک ديمتل، شاخص هاي اثرگذار و اثرپذير در ماتريس SWOT شناخته شده اند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، مهمترين شاخص هايي که در عدم توسعه اين تکنولوژي ها اثرگذار هستند مي توان به ارزان بودن سوخت هاي فسيلي و حامل هاي انرژي در ايران، عدم درک ضرورت توسط سياستمداران، فقدان انگيزه براي وارد شدن بخش خصوصي و فقدان سياست هاي موثر و ارائه مشوق هاي کافي از سوي دولت اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *