تامین و تجهیز

شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولاربا تجربه درخشان در تامین تجهیزات مرتبط با حوزه انرژی خورشیدی و بهره‌مندی از تیم مهند سی – مجرب، توانایی ارائه خدمات گسترده به مشتریان خود در زمینه های مختلف انرژی خورشیدی را دارد
اتکاء به تجربه و رویکرد حرفه ای  در کنار تعهد کلیه پرسنل آن نسبت به ارائه کیفیت مطلوب همواره متضمن ارائه خدمات درخور به مشتریان و ارزیابی دقیق خواسته‌های آنان بوده است