تعمیر ونگهداری:

شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار با تکیه بر دانش فنی و تجربه و تعهد کارشناسان و پرسنل خود آماده ارائه انواع خدمات تعمیرونگهداری سامانه های خورشید اعم از متصل و منفصل از شبکه با عقد قراردادهای رسمی کوتاه یا بلند مدت با افراد حقیقی و حقوقی ، سازمان ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی می باشد.

اهم این خدمات عبارت است از:

بازدید و کنترل تجهیزات در فواصل زمانی مساوی به صورت دوره ایی ودر صورت لزوم رفع نقص آن .

مشاوره و ارشاد در زمینه استفاده اصولی از تجهیزات

انجام تعمیرات جزیی یا اساسی تجهیزات در صورت لزوم

تهیه انواع ملزومات مصرفی سیستم

تهیه ملزومات و قطعات یدکی جهت تعمیر ونگهداری تجهیزات