برای خرید چراغ هشداردهنده خورشیدی کلیک کنید →.

پروژه

p3k

پروژه 5/5 کیلواتی منفصل از شبکه

پروژه 5/5 کیلواتی منفصل از شبکه توان سیستم خورشیدی : 5/5 کیلووات تجهیزات : پنل های خورشیدی 250 وات برند Yingli Solar ، ب
p4k

پروژه 20کیلوواتی متصل به شبکه

پروژه 20کیلوواتی متصل به شبکه توان سیستم خورشیدی : 20 کیلو وات تجهیزات : پنل های خورشیدی برند Yingli Solar، سانورترهای ب
p2k

پروژه یک کیلو واتی منفصل از شبکه

پروژه یک کیلو واتی منفصل از شبکه توان سیستم خورشیدی : یک کیلو وات تجهیزات : پنل های خورشیدی برند Yingli Solar، باطری های
p1k

پروژه چهار کیلواتی منفصل از شبکه

پروژه چهار کیلواتی منفصل از شبکه توان سیستم خورشیدی : چهار کیلو وات تجهیزات : پنل های خورشیدی برند Yingli Solar، باطری ه

آسیا سولار پیشرو در طراحی ، تجهیز و اجرای انواع سیستم های خورشیدی