پروژه یک کیلو واتی منفصل از شبکه

پروژه ها

پروژه یک کیلو واتی منفصل از شبکه

توان سیستم خورشیدی : یک کیلو وات

تجهیزات : پنل های خورشیدی برند Yingli Solar، باطری های خورشیدی 100 آمپری دیپ سایکل برند صباباتری ، سانورهای خورشیدی برند  EPSOLAR، سازه های نصب به همراه راک و اتصاالات مربوطه

تاریخ اجراء : خرداد 99

محل اجراء: استان چهار محال بختیاری

مشتری : بخش دولتی